Чжун Ча Булан Да Шу, шу пуэр, 357 гр, 2016 г.
Чжун Ча Па Ша, шу пуэр, 357 гр, 2016 г.
Чжун Ча Уцай Баньлань-Цзин Май Лао Шу, шу пуэр, 357 гр, 2016 г.
Чжун Ча Цзин Май, шу пуэр, 357 гр, 2016 г.
Чжун Ча И У, шу пуэр, 357 гр, 2016 г.