bajiaoting logo chenshenghao logo dayi logo laotongzhi logo mengku logo xiaguan logo zhongcha logo

Биндао

Заголовок
Мэнку Биндао, шэн пуэр, 112 гр + Бо Цзюнь, шу пуэр, 56 гр, 2023 г.
Бацзяотин Биндао Иньхао То, шэн пуэр, 100 гр, 2024 г.
Бацзяотин Биндао Лань Юнь Бопянь, шэн пуэр, 168 гр, 2023 г.
Бацзяотин Биндао Лань Юнь Лунчжу, шэн пуэр, 126 гр, 2023 г.
Бацзяотин Биндао, шэн пуэр, 357 гр, 2023 г.
Бацзяотин Сяо Тянь Ху, шэн пуэр, 200 гр, 2022 г
Бацзяотин Сяо Тянь Ху, шэн пуэр, 357 гр, 2022 г
Бацзяотин Сяо Тянь Ху, шэн пуэр, 666 гр, 2022 г
Гун Мин Биндао Гу Шу Пуэр, Юй Жунь Сян, шу пуэр, 2016 г
Лао Тунчжи Биндао Но У, шэн пуэр, 1000 гр, 2023 г.
Лао Тунчжи Биндао, шэн пуэр, 100 гр, 2021 г.
Мэнку Биндао, шэн пуэр, 200 гр, 2021 г.
Мэнку Биндао, шэн пуэр, 500 гр, 2021 г.
Мэнку Биндао, шэн пуэр, 500 гр, 2022 г.
Мэнку Биндао, шэн пуэр, 500 гр, 2024 г.
Мэнку Вэньдин – Биндао, шэн пуэр, 500 гр, 2020 г.
Мэнку Вэньдин Биндао Лао Чжай, шэн пуэр, 500 гр, 2023 г.
Чжун Ча Биндао, шэн пуэр, 210 гр. 2021 г.
Чжун Ча Лао Шу Пуэр Силе Биндао, шэн пуэр, 210 гр, 2023 г
Чэньшэн Хао Биндао Мяосян, шэн пуэр, 200 гр, 2022 г.